Nábízím kompletní sluby v oblasti tiskové a online propagace firem

CORPORATE IDENTITY, LOGA, WEBDESIGN, TISKOVÉ MATERIÁLY
ONLINE KAMPAN, FOTOGRAFOVÁNÍ, ANIMACE a další...

Monost externí spolupráce

 


 

UKÁZKY REALIZOVANÝCH PRACÍ

 

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE S HYPERMEDIA a.s.

 

 

 

Video animace

 

 

 

 

 


 

Statické a animované HTML bannery

 

              

 

 

      

 


 

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE S 2K CONSULTING

KOMPLETNÍ CORPOTARE IDENTITY VŠECH PROJEKT

 

 

 


 

 

SPOLUPRÁCE S PLZESKÁ BIO ODPADOVÁ a.s.

NÁVRH WEBOVÝCH STRÁNEK, LOGA A PROPAGANÍCH MATERIÁL

 

 

 

 


 

 

 

SPOLUPRÁCE S WATERCOOLER SYSTEM

NÁVRHY PROPAGANÍCH MATERIÁL

 

 

 


 

SPOLUPRÁCE S DIVADELNÍ AGENTUROU HARLEKÝN

FOTOGRAFOVÁNÍ ATELIÉROVÉ A DIVADELNÍ, NÁVRHY SCÉN, PLAKÁT, PROGRAM A SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK

 

 

 

 


 

Copyright Reklama-AZ.cz2018